Tăng tốc điện thoại

(Mạng 3G/ WIFI) lên đến 200%

Tốc độ trước khi nâng cấp: 41%

Tốc độ sau khi nâng cấp: 95%

Nhập số điện thoại: